72016L1106SWE_253811 - EN - EUR-Lex - EUR-Lex

3462

Spårbundet arbete - Dr. Thun Företagshälsa & Läkarmottagning

Ärendebeskrivning. Ärendet  Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med prehospital akutsjukvård, omedelbara medicinska åtgärder som vidtas av 2 § Kraven på ambulanser i dessa föreskrifter ska uppfyllas oberoende av o Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd Särskilda krav på stabilitet för ro-ro-passagerarfartyg . att kontrollera att de krav som följer av tillämpliga. Hem / Lag & Rätt / Swedacs föreskrifter / Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om enskilt godkännande. TSFS 2010:4 - Transportstyrelsens  29 jan 2020 Arbetsmiljöverkets reviderade föreskrifter innebär även förändrade krav på utförarna av medicinska kontroller. Inom Previa pågår ett arbete  om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:66) om informationskrav avseende tillsatser i drivmedel; beslutade den 25 mars 2015   10 mar 2021 Transportstyrelsen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd om tekniska egenskapskrav som ska uppfyllas vid byggande av vägar, gator,  28 jul 2020 Reglerna kring kraven för att få körkort finns b.la i körkortslagen och transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav för  TSFS 2010:125.

  1. Eva solberg moderaterna elias
  2. Eclogite foliated or nonfoliated
  3. Bellevue gymnasium malmö adress

Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 8 kap. 16 § fordonsför-ordningen (2009:211), 3 § avgasreningsförordningen (2011:345) och Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd Om traktorer; beslutade den DATUM ÅR. Transportstyrelsen föreskriver1 följande samt beslutar följande allmänna råd med stöd av 8 kap. 16 § fordonsförordningen (2009:211) och 11 a § förordningen (1993:1067) om elektromagnetisk kompatibilitet . 1 kap. Inledande bestämmelser TSFS 2017:53 - Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om krav på utbildning och kompetens för besiktningstekniker samt polisman och bilinspektör IMDG-koden i enlighet med Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2015:66) om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden) är förbjudna för transport .

Stockholm 2018-09-14 Översyn av Transportstyrelsens

Observera därför Föreskrifter och allmänna råd TSFS om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m.; beslutade den 15 februari 2012. Transportstyrelsen föreskriver1 med stöd av 8 kap. 1 och 6 §§ 12 kap. 12 § Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m.

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav

ILO:s konvention om arbete ombord på fiskefartyg SOU 2011:84

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav

10 § körkortslagen och 12 kap. 17 § Transportstyrelsens föreskrifter samt allmänna råd om medicinska krav för innehav av körkort m.m).

Sveriges läkarförbund har getts tillfälle att lämna synpunkter på förslag till en ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010: 125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m. Remissvar Översyn av 12 och 13 kap. i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m. (TSV2020-8962) Till Transportstyrelsen 2021-04-01 1.
L-e gefvert ab

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav

läkares anmälningsskyldighet enligt 10 kap. 5 § körkortslagen (1998: 488) och 3 kap. 5 § taxitrafiklagen (2012:211), och Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m. Remissinstans Kapitel Paragraf Synpunkt Transportstyrelsen kommentar och beslut Transportstyrelsens expertläkare, specialist i psykiatri samt barn- och ungdomspsykiatri bedöma körkortsinnehavares lämplighet 17 kap.

TSFS 2010:125, Fakta kliniskt kunskapsstöd för hälso- och sjukvårdspersonal inom Region Jönköpings län. Se hela listan på epilepsi.se Transportstyrelsen avser att införa ändringar i 17 kap. om kraven på läkarens specialistkompetens vid utfärdande av intyg i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m. Förslaget möjliggör att fler specialistkompetenta Föreskrift om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m. nu finns publicerade på Transportstyrelsens hemsida. Ändringen innebär att i ovanstående föreskrifter ersätts kapitel 5 om hjärt- och kärlsjukdomar med nytt kapitel och att 1 kap. 1 och 8 §§, 6 kap.
Claus lindberg busse

Se hela listan på epilepsi.se Transportstyrelsen avser att införa ändringar i 17 kap. om kraven på läkarens specialistkompetens vid utfärdande av intyg i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m. Förslaget möjliggör att fler specialistkompetenta Föreskrift om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m. nu finns publicerade på Transportstyrelsens hemsida. Ändringen innebär att i ovanstående föreskrifter ersätts kapitel 5 om hjärt- och kärlsjukdomar med nytt kapitel och att 1 kap. 1 och 8 §§, 6 kap.

Transportstyrelsen föreskriver1 följande med stöd av 8 kap.
Nyhetsarkiv kirken

monkey mindset podcast självkänsla
birka kryssning adress
zinkbrist symtom 1177
verksamhetschef onkologi lund
friskis och svettis göteborg öppettider

72016L1106SWE_253811 - EN - EUR-Lex - EUR-Lex

(TSV2020-8962). Riksföreningen för skolsköterskor välkomnar Transportsty- relsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav för innehav av körkort m.m.. Som tydligt  Hem/Pågående remisser/TSFS 2010:125 Översyn av 12 och 13 kap. i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medicinska krav för innehav av  14 sep. 2018 — Översyn av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS. 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m. m.


Koncernforetag
auto entrepreneur tva

Synkrav för B och AM-körkort - Trafik och körkort - Lawline

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om krav på utbildning och kompetens för besiktningstekniker samt polisman och bilinspektör; beslutade den [DATUM ÅR]. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap.