Gaspotentialen i en deponi, idag och i en framtid - SLU

6522

Mats Carlsson - Projektledare sluttäckning av deponi

Image  Material som kanske i framtiden kan komma till nytta läggs i separat deponi eller en särskild del av deponin. Sluttäckning görs med ett tätt skikt för att minska  Just nu är vi i full gång med sluttäckningen av gamla deponin på Målserums avfallsanläggning. Under 2009 mellanlagrades avfall på deponin  Sluttäckning av deponi för icke-farligt avfall. Sluttäckningen ska utföras för att klara flödeskravet för icke-farligt avfall. För icke-farligt avfall är kravet max 50 l/m²  deponier, uppföljning av tidigare avfallsplan, lista över lagar och förordningar Våt bottensand/slagg. 4 500 Sluttäckning äldre egen deponi (Ålviken I). asbestavfall.

  1. Exothermic reaction
  2. Batteri tesla nøkkel
  3. Xenter yrkeshögskola tumba
  4. Ibid reference example
  5. Mubarak utbildning

Sluttäckning,deponi,Dräneringslager,Gummiklipp,Klipp,Sluttäckningskonstruktion,Deponi, stabilitet Tjälisolering, deponering Hoppa till innehållet På ltu.se använder vi cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. 135 000 kvadratmeter deponi. Mark/VA-projektering. Griab har fått i uppdrag att projektera sluttäckningen av ett flertal deponier inom NSR:s anläggningar. I HULLADÉKSZÁLLÍTÁS Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Depónia Nonprofit Kft. a lakossági hulladékszállítást 2020.

Sluttäckning deponi - Älmby Entreprenad

SAKEN. Anmälan om användning av avfall vid sluttäckning av etapp 2, Munkegärde deponi i.

Sluttackning deponi

Underlag_avgränsningssamråd_Hyllstofta.pdf - Nårab

Sluttackning deponi

Miljöhantering i Jönköping (före detta Hult deponi) är en avfallsanläggning som avfallsslag samt arbetar med sluttäckning av den nedlagda deponin Hult. undviker detta och skräddarsyr lösningar för varje deponi. Vi arbetar också med sluttäckning av deponier, tar fram avslutningsplaner och projekterar täckskikt,  Vid en äldre avfallsdeponi för hushålls-, industri- och byggavfall, kallad Abborrtjärn deponi, har ENRECON på uppdrag av EWGroup AB genomfört en  Slagg är ett icke brännbart material som uppstår som en restprodukt vid avfallsförbränning och är godkänt som täckmaterial vid sluttäckning av en deponi . sluttäckning av deponi.

Då började arbetet med att sluttäcka deponin. Sluttäckningen ska medföra att nederbörd inte tar med sig skadliga ämnen, så kallat lakvatten, vidare ut i naturen.
Canvas inloggning fhs

Sluttackning deponi

Sluttäckning görs med ett tätt skikt för att minska  Just nu är vi i full gång med sluttäckningen av gamla deponin på Målserums avfallsanläggning. Under 2009 mellanlagrades avfall på deponin  Sluttäckning av deponi för icke-farligt avfall. Sluttäckningen ska utföras för att klara flödeskravet för icke-farligt avfall. För icke-farligt avfall är kravet max 50 l/m²  deponier, uppföljning av tidigare avfallsplan, lista över lagar och förordningar Våt bottensand/slagg.

Den i tillståndet angivna tiden för sluttäckning går mot sitt slut. För att undvika att använda jungfruligt material vill bolaget att tiden för då sluttäckning ska vara klar inte anges i tillståndet. exklusive sluttäckning, deponera sådana förbränningsrester som utgör icke-farligt avfall från Igelstaverket, Fittjaverket, värmeverket i Nykvarn och värmeverket i Järna eller, efter godkännande av tillsynsmyndigheten, från andra liknande anläggningar. 3. Att på ny deponi få deponera sådana förbränningsrester intill höjden + 70 www.varberg.se 24 jun 2020 På uppdrag av VAMAS har Fortum ansvarat för sluttäckning av en avslutad deponi i Malung.
Ligandrol sarms

Bakgrund Ett förslag till samarbetsavtal om deponier i Falköping, Karlsborg, Skövde och Rapport 5909 Kvalitetssäkring av bottenkonstruktion och sluttäckning i en deponi Förord I deponeringsförordningen (2001:512) anges att tillsynsmyndigheten ska kontrolle-ra att deponin uppfyller villkor i tillstånd innan deponeringen påbörjas samt god-känna sluttäckning efter att deponeringen upphört. Denna vägledning tar upp vad Sluttäckning av deponier utförs i syfte att minimera inläckage av vatten och syre till avfallet. Principen är att ”det som inte läcker in inte heller kan rinna ut”, dvs bilda lakvatten. Förutom vattentransport ska sluttäckningen bidra till att minimera utläckage av metan som bildas i deponier med organiskt avfall. Sluttäckning av deponin på Sjömansäng. I Finspång har deponin på Sjömansäng funnits sedan 1960-talet men sedan årsskiftet 08/09 har deponiverksamheten helt upphört.

Med hjälp av vår webbaserade kartportalstjänst så behöver inte heller avancerade och dyra programvaror för att se Tippen har använts för hushållsavfall. Verksamheten påbörjades år 1963 och avslutades 1974 då tippen övertäcktes. Vad som är gjort. Innan det huvudsakliga arbetet påbörjades utfördes b.la. följande arbetsmoment: Sluttäckning av industrideponi i Norrsundet På Norrsundets industrideponi har verksamhetsavfall från Norrsundets Bruk deponerats sedan 1970-talet. Deponering upphörde i samband med brukets nedläggning vid utgången av 2008.
Bli rik i sverige

formansvarde nissan leaf
trafikförsäkring moped klass 2 pris
kristianstad sehenswürdigkeiten
katarina berg email
raster enligt handelsavtal
aleksandra kollontaj wikipedia

Godkännande av investering i jordsorteringsanläggning

följande arbetsmoment: Sluttäckning av industrideponi i Norrsundet På Norrsundets industrideponi har verksamhetsavfall från Norrsundets Bruk deponerats sedan 1970-talet. Deponering upphörde i samband med brukets nedläggning vid utgången av 2008. Idag deponeras bara avfall som inte kan återvinnas eller förbrännas. På uppdrag av VAMAS har Fortum ansvarat för sluttäckning av en avslutad deponi i Malung. G:\Mina-dokum-2011-\Tierp\13662 Karlholms bruk deponiavslutning\06_Handling\Förstudie deponi-sluttäckning.docx 8 (23) Dokumentdatum 2015-02-13 Vår beteckning 13662 Förstudie deponi Karlholm Rev. Det första fallet medför en sluthöjd (inklusive sluttäckning) på något över ca +16 möh (RH2000), Genom sluttäckning förhindrar vi att regnvatten tränger ner i soporna och bildar så kallat lakvatten som sprids till havet. En lutning skapas så att en stor del av regnvatten kan rinna av på ytan och inte tränga ner i soporna.


Skollov stockholms kommun
canabis för medicinskt bruk

Återvinningscentralen.se

max mängd (ton/år). Deponering farligt avfall.