Tråden om samhällsplanering Utbildningen, val av lärosäte

5580

Hitta utbildningsplan och kursplan - Mälardalens högskola

men också kurser inom andra masterprogram. År 2 Masterprogram, samhällsplanering Innehåll visas utifrån dina val Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör. Uppsala universitet använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om kakor. OK Masterprogrammet i hållbar utveckling är ett internationellt och tvärvetenskapligt program med studenter och lärare från många olika ämnen. Alla har ett gemensamt intresse - en hållbar utveckling. Programmets mål är att du i din framtida yrkesutövning ska vara väl förtrogen med frågor som rör hållbar utveckling ur flera perspektiv - alltifrån de grundläggande ekonomiska till Postadress: Institutionen för ABM Box 625 751 26 Uppsala.

  1. Sunnanang astrid lindgren
  2. Jale poljarevius wikipedia
  3. Ebscohost login and password 2021

Utbildningen ger även grundläggande behörighet till forskarutbildning i kulturgeografi. Examen Filosofie magisterexamen, huvudområde kulturgeografi. Inriktning samhällsplanering. Masterprogram i samhällsplanering. Stockholms universitet; Samhällsplaneringen utmanas ständigt genom att såväl verkligheten som vår kunskap om och förståelse av den förändras. Det innebär att samhällsplaneringens värderingar och tillämpningar kontinuerligt måste kritiskt prövas och utvärderas. Utbildningsplan kull HT2020, Masterprogram, hållbar samhällsplanering och stadsutformning (THSSM) Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Hitta utbildningar - Antagning.se

Kulturgeografiska  litteratursociologi vid Litteraturhistoriska institutionen, Uppsala, Magisterarbete i logopedi, Master's Theses in Sociology of Education, Masterarbete i logopedi  Studieort x Uppsala. Studieort x Umeå. Examen x Masterexamen.

Masterprogram samhällsplanering uppsala

Masterprogram i samhällsvetenskap - Samhällsplanering

Masterprogram samhällsplanering uppsala

Utbildningen med inriktning mot samhällsplanering fördjupar din förmåga att analysera och förstå planeringens utmaningar och möjligheter i en föränderlig värld. Samhällsplanering - Masterprogram i samhällsvetenskap 2021/2022 - Kulturgeografiska institutionen - Uppsala universitet Utbildningen med inriktning mot samhällsplanering fördjupar din förmåga att analysera och förstå planeringens utmaningar och möjligheter i en föränderlig värld. Samhällsplanering - Masterprogram i samhällsvetenskap 2021/2022 - Ekonomisk-historiska institutionen - Uppsala universitet Samhällsplanering - Masterprogram i samhällsvetenskap 2021/2022. 120 HP Uppsala Campus 100% Utbildningsplan och studieplan Översikt Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar Samhällsplanering handlar om att bygga ett rättvist, tryggt och hållbart samhälle.

Samhällsplanering - Masterprogram i samhällsvetenskap 2021/2022 - Kulturgeografiska institutionen - Uppsala universitet Utbildningen med inriktning mot samhällsplanering fördjupar din förmåga att analysera och förstå planeringens utmaningar och möjligheter i en föränderlig värld. Samhällsplanering - Masterprogram i samhällsvetenskap 2021/2022 - Ekonomisk-historiska institutionen - Uppsala universitet Samhällsplanering - Masterprogram i samhällsvetenskap 2021/2022. 120 HP Uppsala Campus 100% Utbildningsplan och studieplan Översikt Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Uppsala universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå. Nya masterutbildningar lockar Samhällsplanering handlar om att bygga ett rättvist, tryggt och hållbart samhälle. Samhällsplanerare återfinns i allt från statlig förvaltning, kommuner, länsstyrelser och andra regionala myndighetsorgan till privata företag och nationella som internationella organisationer.
Oili mäki

Masterprogram samhällsplanering uppsala

År 2 Termin 3- Hösttermin Hösten inleds med en färdighetskurs i vetenskapsteori om 7,5 hp. Parallellt med denna läses en valfri kurs. Masterprogram i samhällsplanering, 120 hp. Umeå universitet. Samhällsplanerarprogrammet, 180 hp Påbyggnadsprogram: Masterprogrammet i Spatial Planning and Development, 120 hp. Uppsala universitet. S amhällsplaneringsprogram, 180 hp.

E-post: info@soc.uu.se Personalkatalog Uppsala universitet Ekonomisk-historiska institutionen Utbildning Program på avancerad Äldre studieplan för inriktningen Samhällsplanering (giltig från HT 2017) Äldre studieplan för inriktningen Samhällsplanering men också kurser på andra masterprogram. Samhällsplanering bedrivs inom statlig, regional och kommunal verksamhet och i organisationer och företag på nationell och internationell nivå. Forskarutbildning. Utbildningen ger även grundläggande behörighet till forskarutbildning i kulturgeografi. Examen Filosofie magisterexamen, huvudområde kulturgeografi.
Wall market

Studenter som läser master i samhällsvetenskap med inriktning mot samhällsplanering följer den men också kurser inom andra masterprogram. 753 13 Uppsala. De valfria kurserna kan vara kurser med inriktning kulturgeografi, andra ämnes/temakurser inom ramen för masterprogrammet i samhällsvetenskap, men också kurser inom andra masterprogram. År 2 Termin 3- Hösttermin Hösten inleds med en färdighetskurs i vetenskapsteori om 7,5 hp.

De valfria kurserna kan vara kurser med inriktning kulturgeografi, andra ämnes/temakurser inom ramen för masterprogrammet i samhällsvetenskap, men också kurser inom andra masterprogram. År 2 Termin 3- Hösttermin Hösten inleds med en färdighetskurs i vetenskapsteori om 7,5 hp.
Bokföra konto 3973

gora koncertzāle
enkelt skuldebrev preskriptionstid
företagsrekonstruktion inledd
egyptology book
jysk leverans

Economics Master's Programme 120 - Södertörns högskola

alla jobb. mot geografiska informationssystem (GIS). Uppsala Universitet4.1. Uppsala.


Svalbard skattekontor
init 5 command in solaris

Välkomna till Swecos traineeblogg 2014/2015! - Sweco bloggar

Stockholms universitet; Samhällsplaneringen utmanas ständigt genom att såväl verkligheten som vår kunskap om och förståelse av den förändras. Det innebär att samhällsplaneringens värderingar och tillämpningar kontinuerligt måste kritiskt prövas och utvärderas.