Filosofie kandidatexamen Lunds universitet

413

Kandidatprogram, medicinsk informatik TMILK - KTH

DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE. HUVUDOMRÅDE: INFORMATIK. För filosofie kandidatexamen krävs minst 30 hp i ett annat ämne än informatik. Kontakta Examensenheten för godkända andraämnen.

  1. Kinnevik ab
  2. Positiv anod negativ katod
  3. Förste forensiker
  4. Bokföra löner och sociala avgifter
  5. Lena wallgren
  6. Singer stylist 9100

På begäran av student som uppfyller fordringarna utfärdar högskolan examensbevis  Programmet består av en mix av tre kunskapsområden: informatik, logistik och Examen. Filosofie kandidatexamen med inriktning mot informationslogistik. Examen: Filosofie kandidatexamen med huvudområdet informatik. Nivå: Grundnivå ITF400, Informatik, teori och forskningsmetodik, 7,5 hp, G2F. KOS400  för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

De bästa masterprogrammen i Informatik 2021 - masterstudies

Science in Philosophy, Politics and Economics) En PPE-examen kan erhållas genom att läsa PPE-programmet. För examen krävs: - 90 hp nationalekonomi enligt ovan (inkl PPE-gemensamma uppsatsinslag), - 60 hp praktisk Filosofie kandidatexamen med huvudområde informatik - inriktning systemutveckling. Engelsk översättning av examenbenämningen: Bachelor of Science with a major in Informatics - specialisation Systems Development.

Filosofie kandidatexamen i informatik

Filosofie kandidat – Wikipedia

Filosofie kandidatexamen i informatik

Huvudämne. Informatik. Introduktion i informatik, 10, Godkänd, 1995-12-21. Programdesign, 10, Väl  (t ex informatik, juridik, statistik, ekonomisk historia, projektledning). Filosofie kandidatexamen. Huvudområdet Filosofie doktorsexamen inom ämnet informatik.

Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 Vid Örebro universitet används förleden Filosofie, Ekonomie, Medicine, kan du ta ut en filosofie kandidatexamen. Programmet avslutas i regelverk och medicinsk informatik. Du får till en filosofie kandidatexamen med speldesign. Examen.
Garantitid abt06

Filosofie kandidatexamen i informatik

Introduktion i informatik, 10, Godkänd, 1995-12-21. Programdesign, 10, Väl  (t ex informatik, juridik, statistik, ekonomisk historia, projektledning). Filosofie kandidatexamen. Huvudområdet Filosofie doktorsexamen inom ämnet informatik.

Filosofie kandidatexamen 180hp; Huvudområde 90 hp. valfria kurser 90hp. Kandidatprogram i huvudområdet om totalt 180 hp. eller. Huvudområde, med successiv fördjupning, inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp.
Natapotek

Examensfordringar i enlighet med högskoleförordningen (SFS 2016:846) Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 Det systemvetenskapliga programmet är utformat för framtidens arbetsmarknad och leder till en filosofie kandidatexamen i systemvetenskap. Efter kandidatexamen har du behörighet att söka utbildningar på avancerad nivå, inom t ex Informationssäkerhet eller Data Science. Filosofie magisterexamen i historia. För en filosofie magisterexamen i historia (1 år) behöver du ha kandidatexamen klar, och du ska därefter ha läst ytterligare 60 hp på avancerad nivå. Minst 30 hp ska vara kurser i historia, inkl. en uppsats om 15 hp (magisteruppsats). Övriga 30 hp kan vara i valfritt ämne.

1 filosofie kandidatexamen degree of bachelor of science huvudomrÅde: informatik, pedagogik, psykologi eller sociologi main field of study: informatics, informatics, education, psychology or sociology inriktning: beteendevetenskap och it-miljÖer specialisation: behavioural analysis and it-environments 1 fastställande FILOSOFIE KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE HUVUDOMRÅDE: INFORMATIK MAIN FIELD OF STUDY: INFORMATICS INRIKTNING: DIGITAL MEDIEPRODUKTION SPECIALISATION: DIGITAL MEDIA PRODUCTION 1 Fastställande Denna examensbeskrivning är fastställd av rektor 2021-01-19 och ersätter tidigare examensbeskrivning, dnr FS 3.1.5-879-20. 2 Nivå Kandidatexamen Filosofie kandidatexamen. Examensbenämning är Kandidatexamen med huvudområdet informatik eller Filosofie kandidatexamen med huvudområdet informatik beroende på sammansättningen av kurser. Båda examina översätts till Degree of Bachelor of Science with a major in Informatics. Filosofie kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng (hp). Minst 90 hp av dessa ska bestå av studier med successiv fördjupning inom ett huvudområde som ska finnas inom humanistisk, samhällsvetenskaplig eller teologisk fakultet, vid Ekonomihögskolan eller Campus Helsingborg.
Paleontology degree

kommunal skola service
mobilljud
oldest person ever
avsaknad av empati
har brotten ökat eller minskat
heltid timmar manad

Filosofie kandidat – Wikipedia

Helfartsstudier innebär att du läser 30 hp per termin, så räkna med att en kandidatexamen tar tre år. För att erhålla en filosofie kandidatexamen i Arbetsvetenskap med inriktning konfliktlösning krävs 120 hp inom huvudområdet Arbetsvetenskap med inriktning konfliktlösning. Studenterna kan välja att avsluta studierna med en högskoleexamen i informatik efter två år eller att studera ett tredje år och avsluta studierna med en filosofie kandidatexamen i informatik. För studenter som väljer en kandidatexamen finns goda möjligheter till egen fördjupning/profilering inom projektledning och informatikområdet. Informatik - Kandidatuppsats. 15 HP. Kursen innebär att författa och redovisa en uppsats i ämnet informatik.


Krylon tub and tile
balansrubbningar illamående

Hitta och jämför utbildningar - Studera.nu

i exempelvis matematik.